Game of thrones tribute – Dragon Mother release

Dragon Mother on Spotify

ENG:
This soundtrack is composed and written as a tribute for the upcoming season 8 of Game of Thrones. It is a tribute (and a hero song) dedicated to one of the main caracters in the series, Daenerys Targaryen, the Female hero in Game of Thrones.
The sound is a merge between pop/edm and also the soundscape is inspired by the cinematic fantasy genre.
And all the fans of the show will understand the meaning of the lyrics.

The author and artist is a true fan of Game of thrones and wanted to make this tribute to the character Daenerys and also from the perspective of all the dragon mothers out there in the world, who are true heroes.

This character is one of the true female heroes in fantasy TV series, who is portraid with a real life like struggle of a girl growing up in a unjust patriarchal world, being sold to marriage by her own brother, raped and deprived of her only child, growing up to overcome all the struggles and becoming a wize and good Queen, working for justice, Equal rights, against slavery, with the help of her special powers, dragons and the people who gained trust in her abillity to lead.

Quote from Daenerys, the mother of dragons.

”I spent my life in foreign lands. So many men have tried to kill me, I don’t remember all their names. I have been sold like a broodmare. I’ve been chained and betrayed, raped and defiled. Do you know what kept me standing through all those years in exile? Faith. Not in any gods. Not in myths and legends. In myself. In Daenerys Targaryen. The world hadn’t seen a dragon in centuries until my children were born. The Dothraki hadn’t crossed the sea. Any sea. They did for me. I was born to rule the Seven Kingdoms, and I will.”
―Daenerys Targaryen

Music is produced, written and performed by Melisha Linnell, a music producer with a bacholor degree in music production, owner of Powah studio in Brewhouse Gothenburg.

Melisha wanted to make this tribute from her own perspective of being female in a male dominated business.

-”The inspiration one gets when watching TV series with strong female characters and heroes like Daenerys Targaryan is quite amazing for women like me. It gets far beyond just being another story.” – Melisha Linnell

Production, instruments and vocals: Melisha MusicProduction
Recorded in Powah studios in Brewhouse, Gothenburg, Sweden January 2018.

Pressrelease SVE:

Denna låt är komponerad och skriven för kommande säsong 8 i Game of Thrones. Det är en hyllning och en hjältesång till en av de främsta karaktärerna i serien, Daenerys Targaryen, den kvinnliga hjälten i Game of Thrones.
Soundet är en sammanslagning mellan pop / edm och ljudbilden är inspirerad av den filmiska fantasygenren.

Låtskrivaren och konstnären är en sann fan av Game of Thrones och ville göra denna hyllning till karaktären Daenerys och även ur alla drakmammors perspektiv där ute i världen, vilka är sanna hjältar.

Releasen sker i samband med ett event på Stora Teatern i Göteborg som heter ”Konst som motstånd – Vem kan bli producent” där regissörerna från filmen Wild Dogs, Elin Lilleman Eriksson och Saga Gärde, kommer och samtalar tillsammans med Kina Nyman från Popkollo i Göteborg i Stora Teaterns samtalsserie Konst som motstånd.
 
Denna karaktär är en av de sanna kvinnliga hjältarna i fantasy-tv-genren, som är porträtterad som en flickas kamp med en uppväxt i en orättvis patriarkalisk värld, såld till äktenskap av sin egen bror, våldtagen och berövad av sitt enda barn, men hon utvecklas och övervinner alla kamper. Blir den drottning hon är ämnad att vara, rättvis, mot slaveri och med hjälp av sina speciella krafter, drakar och människor som gett henne förtroende att leda.
 
Citat från Daenerys, dragens moder.
 
”Jag har spenderat mitt liv i främmande länder. Så många män har försökt att döda mig, jag kommer inte ihåg alla deras namn. Jag har sålts som ett köttstycke. Jag har varit kedjad och förrådd, våldtagen och smutsad. Vad har fått mig att ta mig genom alla dessa år i exil? Tro, inte på några gudar. Inte på myter och legender. Tro på mig själv, Daenerys Targaryen. Världen hade inte sett en drake i århundraden tills mina barn föddes. Dothrakien korsade havet, vilket hav som helst. De gjorde det för mig. Jag föddes för att styra de sju kungariken, och det gör jag. ”
-Daenerys Targaryen
 
Musik producerad, skriven och spelad av Melisha Linnell, en musikproducent med kandidatexamen i musikproduktion, ägare till Powah studio i Brewhouse Göteborg.
 
Melisha ville göra denna hyllning ur sitt eget perspektiv att vara kvinna i en mansdominerad bransch.
 

  • ”Den inspiration man får när man tittar på tv-serier med starka kvinnliga karaktärer och hjältar som Daenerys Targaryan är fantastiskt för kvinnor som jag. Det blir långt bortom att bara vara en berättelse. ”- Melisha Linnell
     
    NORSKA
    Denne sangen er komponert og skrevet for sesong 8 i Game of Thrones. Det er en hyllest og en heroisk sang til en av hovedpersonene i serien, Daenerys Targaryen, den kvinnelige helten av Thronespillet.
    Lyden er en fusjon mellom pop / edm og lydbildet er inspirert av den kinematiske fantasysjangeren.

Denne rollefiguren er en av de sanne kvinnelige heltene i fantasy-tv-sjangeren, portrettert som en jentes kamp med oppvekst i en urettferdig patriarkalsk verden. Hun blir solgt til ekteskap av sin egen bror, voldtatt og fratatt sitt eneste barn, men hun utvikles og overvinner alle sine kamper. Hun blir den dronningen hun er ment å være. Hun er rettferdig, er imot slaveri og tar hjelp av sine spesialstyrker, drager og folk som har gitt henne tillit til å lede.

Sitat fra Daenery, mor til draken.

”Jeg har levd livet mitt i fremmede land. Det er så mange menn som har forsøkt å drepe meg, jeg husker ikke alle deres navn. Jeg har blitt solgt som et kjøttstykke. Jeg har blitt lenket og forrådt, voldtatt og smusskastet. Hva har tatt meg gjennom alle de årene i eksil? Tro, men ikke på noen guder. Ikke på myter og legender. Men troen på meg selv, Daenerys Targaryen. Verden hadde ikke sett en drage på århundrer før mine barn ble født. Dothrakien krysset hvilket hav det skulle være. De gjorde det for meg, jeg ble født for å styre de syv kongedømmene, og jeg gjør det. ”
-Daenery’s Targary

Musikken er produsert, skrevet og utført av Melisha Linnell, en musikkprodusent med bachelorgrad i musikkproduksjon, eier av Powahstudio i Brewhouse Gothenburg.

Låtskriveren og kunstneren er halvt norsk og halvt svensk. Melisha bodde i Oslo og gikk grunnskolen der før hun flyttet til Sverige. Hun er ofte på besøk i Norge, der hele mors familie bor. Melisha er en ekte fan av Game of Thrones, og ønsket å gi en hyllest til rollefiguren Daenery i tillegg til alle drakemoder perspektivene der ute i verden, hvilke er sanne helter.

Melisha ønsket å gjøre denne hyllesten utfra sitt eget perspektiv av å være en kvinne i en mannsdominert bransje.

  • ”Inspirasjonen du får når du ser på TV-serier med sterke kvinnelige rollefigurer og helter som Daenery’s Targaryan, er fantastisk for kvinner som meg. Det går langt utover det å bare å være en historie.” – Melisha Linnell

Utgivelsen foregår i forbindelse med et arrangement på Stora Teatern i Göteborg, kalt ”Kunst som motstand – Hvem kan bli produsent”. Hit kommer regissørene fra filmen Wild Dogs; Elin Lilleman Eriksson og Saga Gärde, som China Nyman fra Popkollo i Göteborg samtaler med i Great Theatre’s samtaleserie “Art som motstand”.

Lyrics:
Fire, but you wont get burned
alive, though the flames were all around
Soul, of a Queen inside although,
No one wanted you to grow , No

But No matter how you fall
You get up and grow much more,
With No fear No
And No matter how they try, to tanke away your life
No fear No, your a HERO

Lies, but you wont get fooled around
Though the poison taste like wine
Soul of a warrior you know,
That the fire helps you grow

But No matter how you fall
You get up and grow much more,
With No fear No
And No matter how they try, to tanke away your life
No fear No, your a HERO

Lämna ett svar